Teràpia Teràpia per a adults

  • Teràpia Gestalt Individual - Espai ayana

    La Gestalt teràpia és una acompanyament que permet d’explorar les pròpies dificultats i les qüestions existencials a partir d’un treball sobre l’aquí i l’ara i que t’ajuda a solucionar els teus problemes i a desenvolupar els teus recursos per a que puguis viure amb més benestar i més harmonia.

  • Teràpia de parella - Espai ayana

    La teràpia de parella es un espai que permet a la parella de prendre distancia amb la situació difícil que poden estar vivint. Es un espai on cadascú te la oportunitat de parlar de la seves dificultats en la parella i on el treball que es fa permet de millorar la comunicació i la comprensió del que cadascú viu i necessita en la parella.

  • Teràpia de grup - Espai ayana

    El grup Gestalt és un espai de creixement molt enriquidor i molt potent que permet d’anar a la descoberta d’un mateix a través de les interaccions amb el altres membres del grup. És un formidable mitjà per conèixer-se millor i desenvolupar la pròpia relació amb els altres. Gràcies a l’altre em puc descobrir i prendre consciència de parts de mi que no podia veure abans