Teràpia per a infants i família Teràpia familiar

En què consisteix?

De vegades, una dificultat d’un dels membres de la família repercuteix a la resta. En altres casos, hi ha situacions difícils o de canvi important que afecten directament a tota la família. En aquests casos sovint el malestar d’un dels integrants genera més malestar a la resta, i els sentiments d’impotència, de cansament o de ràbia envaeixen la llar.

A través de la teràpia familiar, treballarem des d’un enfocament positiu, perquè la família esdevingui de nou un equip, obrint-nos les portes a:

  • Poder descobrir claus concretes i pràctiques per tal que cadascú pugui adquirir més benestar personal.
  • Canviar certes dinàmiques de la vida quotidiana per facilitar la convivència
  • Aprendre, grans i petits, a potenciar el benestar de la resta de la família.
  • Desenvolupar el respecte d’una manera concreta
  • Adquirir el màxim equilibri en família

Es proposen tant sessions per separat, com també sessions en les quals tota la família pot fer un treball conjuntament, sempre en un ambient distès, càlid i professional.

El treball es fera tant a través de jocs de rol, de constel·lacions familiars, de tècniques psico-corporals i de relaxació, sempre adaptades a l’edat, personalitat i necessitat de cada un dels assistents.

Per a qui?

La teràpia familiar està destinada a qualsevol família en la qual un o varis dels seus integrants desitgin millorar la situació que estan vivint:

  • Dificultats de comunicació
  • Situacions en què un o varis dels membres de la família viuen crisis difícils de gestionar.
  • Tensions entre els pares que poden repercutir en els nens.
  • Situacions de malaltia, separacions, etc.