Teràpia per a infants i família Teràpia individual per a infants

En què consisteix?

A través de les sessions de psicologia individual, proposo activitats terapèutiques adaptades a la necessitat concreta de cada nen o nena, que l’ajudaran a trobar solucions a les seves dificultats, a conèixer-se millor, a descobrir tot el seu potencial i desenvolupar tots els seus recursos per trobar-se bé amb ell mateix i amb els altres.

Caminarem junts d’una manera positiva i dinàmica , ja que el plaer, el moviment i l’acció són tres pilars per aprendre a gestionar millor les nostres emocions.

 • L’anàlisi dels dibuixos permet conèixer les necessitats de cada infant i les seves capacitats i qualitats, per tenir-ho present a la teràpia i a casa.
 • El joc terapèutic, és una eina que permet desbloquejar tot tipus de problema, del més petit al més gran, ja sigui conscient o inconscient.
 • Les diferents tècniques de relaxació i respiració faciliten que cada nen o nena es pugui retrobar amb la seva energia interna.
 • El treball a través de la paraula anirà acompanyat d’un treball psicocorporal per tal que sigui més adaptat als infants.
 • La tècnica de l’EMDR permet de desbloquejar traumes (petits i grans).

Durant la teràpia, es posa l’èmfasi en què cada infant sigui conscient del treball emocional vinculat a cada activitat, així com del seu procés terapèutic per poder aconseguir una evolució més ràpida i persistent.

Per a qui?

Les sessions de psicologia estan destinades a infants a partir de 2 anys que estan passant per:

 • dificultats emocionals
 • dificultats relacionals
 • dificultat de comportament (ja sigui a casa o a l’escola)

Estic també molt especialitzada en l’acompanyament de nens:

 • hipersensibles
 • amb altes capacitats intel·lectuals
 • amb hiperactivitat o dèficit d’atenció
 • estan passant per processos de canvi o de dol (separació dels pares, adopcions, etc.).