Psicologia i desenvolupament personal


AYANA és un espai on adults, adolescents i infants poden trobar un acompanyament terapèutic i les eines necessàries tan per a superar més fàcilment les seves dificultats com per desenvolupar el seu potencial personal.
L'equip

Propostes

Teràpia per a adults

Propostes

Psicologia per a infants i adolescents